Piotr Gorliński-Kucik

Piotr Gorliński-Kucik – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, adiunkt Zakładu Krytyki i Literatury Ponowoczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się polską prozą współczesną, kulturą popularną oraz edytorstwem. Autor monografii TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja (Katowice 2017), publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim” i „Śląskich Studiach Polonistycznych”.

Piotr Gorliński-Kucik – doctor of humanities, literary scholar, assistant professor at the Ireneusz Opacki Institute of the Study of Polish Literature at the University of Silesia in Katowice. His research interests include Polish contemporary prose, popular culture, and editing. He is the author of the monograph TechGnoza, uchronia, science fiction: Proza Jacka Dukaja [TechnoGnosis, uchronia, and science fiction: The writings of Jacek Dukaj] (Katowice 2017). He has published, among others, in Dziennik Literacki, Ruch Literacki and Śląskie Studia Polonistyczne.