Piotr Gorliński-Kucik

(born 1987) – is a literary scholar who works on contemporary Polish prose; in 2016 the book TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja (TechGnosis, Refuges, Science Fiction. Jacek Dukaj’s Prose), prepared by him, is being published.

(ur. 1987) – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, zajmuje się polską prozą współczesną, w roku 2016 ukaże się przygotowywana przez niego książka TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja.