Piotr Bogalecki

Piotr Bogalecki – Dr. Litt., professor in the Institute of Literature and Polish Research at the University of Silesia, literary historian and theoretician, comparatist. His research interests include postsecular thought, literary theory, and Polish poetry (especially avant-garde and experimental) from 20th and 21st centuries. Author of “Niedorozmowy”. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej [“Unfinished conversations”. The incomprehensibility category in Krystyna Miłobędzka’s poetry] (2011), Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej [Fortunate faults of theolinguism. Polish poetry after 1968 from the postsecular perspective] (2016) and Wiersze-partytury w poezji polskiej neoawangardy [Score-poems in the Polish neo-avante-garde poetry]. Białoszewski – Czycz – Drahan – Grześczak – Partum – Wirpsza (2020). Co-editor (jointly with Alina Mitek-Dziemba) of an anthology Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach [The tree of knowledge. Postsecularism in translations and commentaries] (2012) and a monograph Marani literatury polskiej [Marranos of Polish literature] (jointly with Adam Lipszyc).

Piotr Bogalecki – dr hab., prof. Uniwersytetu Śląskiego, historyk i teoretyk literatury, komparatysta, pracownik Instytutów Literaturoznawstwa i Polonistyki Uniwersytetu Śląskiego. Jego naukowe zainteresowania obejmują myśl postsekularną, teorię literatury oraz polską poezję XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem nurtów awangardowych i eksperymentalnych. Autor książek: „Niedorozmowy”. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej (2011), Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej (2016) oraz Wiersze-partytury w poezji polskiej neoawangardy. Białoszewski – Czycz – Drahan – Grześczak – Partum – Wirpsza (2020). Współredagował m.in. antologię Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach z 2012 roku (z Aliną Mitek-Dziembą) oraz opublikowaną w 2020 roku monografię Marani literatury polskiej (z Adamem Lipszycem).