Paweł Wolski

Paweł Wolski, a member of the faculty at the Department of Theory and Anthropology of Literature in the Faculty of Philology at the University of Szczecin, he completed his PhD at the University Of Szczecin and also received a degree from Universita’ degli Studi di Genova. Wolski was the 2014 Fulbright Visiting Professor at Brandeis University (USA), and is co-editor of the scholarly periodicals Autobiografia and Narracje o Zagładzie. He is the head of the Polish Language and Culture School at the University of Szczecin. Journals in which he has published work include Teksty Drugie, Storia della Storiografia, Pamiętnik Literacki, Porównania and other Polish and foreign periodicals. His translations from English, French, Italian and German have also been published.

Paweł Wolski – pracownik Zakładu Teorii i Antropologii Literatury Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i Universita’ degli Studi di Genova, 2014 Fulbright Visiting Professor na Brandeis University (USA), współredaktor czasopism naukowych „Autobiografia” oraz „Narracje o Zagładzie”, kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Storia della Storiografia”, „Pamiętniku Literackim”, „Porównaniach” oraz innych czasopismach polskich i zagranicznych. Autor przekładów z języka angielskiego, francuskiego, włoskiego i niemieckiego.