Paweł Tomczok

Paweł Tomczok is Assistant Professor at the Department of Post-Romantic Literature at the University of Silesia in Katowice. He is the author of Literacki kapitalizm: Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku [Literary Capitalism: Economic abstractions in Polish literature of the second half of the nineteenth century] (Katowice, 2018). His research interests include literary economics, narratology and alternative histories.

Paweł Tomczok – adiunkt Zakładu Literatury Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor książki Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku (Katowice 2018). Interesuje się ekonomią literatury, narratologią i historiami alternatywnymi.