Paweł Tomczok

Dr, adiunkt w Zakładzie Historii Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się ekonomią literatury.

PhD, is an assistant professor in the Department of Post-Romantic History at the University of Silesia. He works on the economics of literature.