Paweł Marciniak

Doktorant w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się twórczością Jacka Kaczmarskiego, a także poezją Ewy Lipskiej. Posiada wykształcenie romanistyczne.

Doctoral candidate in the Department of 20th Century Literature, Literary Theory and the Art of Translation at the Institute of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznan. He is interested in the work of Jacek Kaczmarski and the poetry of Ewa Lipska. He is trained in the study of Romance philology.