Paweł Kaczmarski

Paweł Kaczmarski – literary scholar, PhD candidate (cultural studies) at the University of Wrocław. Editor in “Praktyka Teoretyczna” [Theoretical practice], an academic journal. Author of books Wysoka łączliwość. Szkice o poezji współczesnej[High collocability. Papers on modern poetry] (Wrocław 2018) and Oporne komunikaty. Strategie znaczenia w poezji współczesnej[Obstreperous messages. Semantic strategies in modern poetry] (Kraków–Łódź 2021). His research interests include moden poetry, metacriticism, and relationships between Marxism and literary criticism. Kontakt: pawel.j.kaczmarski@gmail.com.

Paweł Kaczmarski – literaturoznawca związany z Uniwersytetem Wrocławskim, doktorant nauk o kulturze UWr. Członek redakcji czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Opublikował między innymi książki Wysoka łączliwość. Szkice o poezji współczesnej (Wrocław 2018) oraz Oporne komunikaty. Strategie znaczenia w poezji współczesnej (Kraków–Łódź 2021). Zajmuje się przede wszystkim poezją współczesną, metakrytyką i związkami marksizmu z krytyką literacką. Kontakt: pawel.j.kaczmarski@gmail.com.