Paweł Bem

Paweł Bem – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Ośrodku Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego w IBL PAN, członek komitetu redakcyjnego serii „Filologia XXI”. Autor między innymi książki Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie (Warszawa 2017), nagrodzonej w Konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald. Zajmuje się przede wszystkim tekstologią i polską literaturą emigracyjną po roku 1945.

Paweł Bem – PhD in the humanities, assistant professor in the Center for Philological Studies and Scholarly Editing at IBL PAN, member of the editing committee for the series Filologia XXI. Author of, among other works, Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie [the dynamics of a variant. Miłosz textuologically] (Warsaw 2017), awarded in the Inka Brodzka-Wald competition. His research interests focus on textology and the Polish emigration literature after 1945.