Nikodem Wołczuk

Nikodem Wołczuk – MA Polish philology student at Adam Mickiewicz University in Poznań, Wołczuk specializes in academic editing. Currently researching French Genetic Critisism and its usage in Włodzimierz Odojewski’s work. A documentalist in Pracownia Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN [Department of Current Bibliography at Institute of Literary Research PAS – tr. JK].

Nikodem Wołczuk – student filologii polskiej drugiego stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja – edytorstwo naukowe. Aktualny temat jego zainteresowań badawczych to francuska krytyka genetyczna i jej zastosowanie w pracach nad spuścizną Włodzimierza Odojewskiego. Zatrudniony jako dokumentalista w Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN.