Marian Bielecki

Marian Bielecki – ur. w 1975 r.; dr hab., profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książek: Literatura i lektura. O metaliterackich i metakrytycznych poglądach Witolda Gombrowicza (2004), Interpretacja i płeć. Szkice o twórczości Witolda Gombrowicza (2005), Historia – Dialog – Literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego (2010; nagroda „Literatury na Świecie”), Kłopoty z Innością (2012), Widma nowoczesności. „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza (2014), Gombrowicziady. Reaktywacja (2020); współredaktor tomów: (z Ewą Rychter) Po(granicza) teorii (2010) i (z Wojciechem Browarnym i Joanną Orską) Po Miłoszu (2011); autor opracowania Trans-Atlantyku w edycji krytycznej (2017).

Marian Bielecki – born in 1975; dr hab.; professor at the University of Wrocław. He is the author: Literatura i lektura. O metaliterackich i metakrytycznych poglądach Witolda Gombrowicza [Literature and reading: On metaliterary and metacritical views of Witold Gombrowicz] (2004), Interpretacja i płeć. Szkice o twórczości Witolda Gombrowicza [Interpretation and gender: Essays on the work of Witold Gombrowicz] (2005), Historia – Dialog – Literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego [History – Dialogue – Literature: An Interactive theory of the historical and literary process] (2010; “Literatura na Świecie” award), Kłopoty z Innością [Trouble with Otherness] (2012), Widma nowoczesności. ‘Ferdydurke’ Witolda Gombrowicza [Specters of modernity: Witold Gombrowicz’s Ferdydurke] (2014), and Gombrowicziady. Reaktywacja [Gombrowicziady. Reactivation] (2020). He is the co-editor of: Po(granicza) teorii [Theoretical border(land)s] (2010) (with Ewa Rychter) and Po Miłoszu [After Miłosz] (2011) (with Wojciech Browarny and Joanna Orska). He is also the author of the critical edition of Trans-Atlantyk (2017).