Marek Wilczyński

Marek Wilczyński (b. 1960) – Professor at the Center for American Studies at the University of Warsaw. His research interests in Polish studies include Polish Romanticism in a comparative perspective, Polish prose of the 20th century and Polish Galician literature. Selected publications on Polish literature: “Zasypie wszystko, zawieje…? Pisanie kresów Włodzimierza Odojewskiego” [Will it bury us will it cover us…? Włodzimierz Odojewski’s borderlands], in: Kresy – dekonstrukcja [The Polish Borderlands – deconstruction], ed. Krzysztof Trybuś, Jerzy Kałążny, Radosław Okulicz-Kozaryn (Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2007), 277–288; “Najmniej słów. Doświadczenie Zagłady w prozie Idy Fink” [As few words as possible. The Holocaust in Ida Fink’s prose], in: Wojna i postpamięć [War and postmemory], ed. Zbigniew Majchrowski, Wojciech Owczarski (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011), 133–141; “Szyfr masochizmu. Amerykańskie konteksty prozy Brunona Schulza” [The cipher of masochism. American contexts of Bruno Schulz’s prose], Schulz/Forum 1 (2012): 47–61; “Emigranci 2. Jak jest zrobione Polowanie na karaluchy” [Emigrants 2. How Hunting Cockroaches is made], in: Dramaturgia Janusza Głowackiego – trochę teatru [Janusz Głowacki’s plays – a bit of theatre], ed. Jan Ciechowicz (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013), 179–184; “Psychoanaliza ognia. Księga ognia Stefana Grabińskiego” [Psychoanalysis of fire. The Book of Fire by Stefan Grabiński], in: Światło i ciemność V. Podróż inicjacyjna, podróż metafizyczna, podróż metaforyczna [Light and Darkness V. Initiation Journey, Metaphysical Journey, Metaphoric Journey], ed. Diana Oboleńska, Monika Rzeczycka (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014), 227–246; “Redeemer Nations: Polish and American Romantic Rhetoric of Mission”, in: Affinities. Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał, ed. Agnieszka Pantuchowicz, Sławomir Masłoń (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014), 191–200; “Polska proza galicyjska przed wojną i po wojnie. Bruno Schulz w kontekście literatury katastrofy” [Polish Galician prose before and after the war. Bruno Schulz in the context of the literature of disaster], Schulz/Forum 5 (2015): 5–17; “Ciągłość szyn, ciągłość rynków i ogrodów. Wspólne przestrzenie Romana Jaworskiego, Stefana Grabińskiego i Brunona Schulza” [The continuity of the rails, the continuity of the markets and gardens. Common spaces of Roman Jaworski, Stefan Grabiński and Bruno Schulz], Schulz/Forum 8 (2016): 31–42; “Powtórzenie. Haupta Kierkegaardem raz jeszcze” [Repeating. Haupt through Kierkegaard once again], in: ‘Jestem bardzo niefortunnym wyborem’. Studia i szkice o twórczości Zygmunta Haupta [‘I am a very unfortunate choice.’ Studies and sketches about the works of Zygmunt Haupt], ed. Andrzej Niewiadomski, Paweł Panas (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2018), 49–59.

Marek Wilczyński (ur. 1960) – prof. dr hab., pracownik Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania polonistyczne obejmują romantyzm polski w perspektywie porównawczej, prozę polską XX wieku oraz polską literaturę galicyjską. Wybrane publikacje polonistyczne: „Zasypie wszystko, zawieje…? Pisanie kresów Włodzimierza Odojewskiego”, w: Kresy – dekonstrukcja, red. Krzysztof Trybuś, Jerzy Kałążny, Radosław Okulicz-Kozaryn (Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2007), 277–288; „Najmniej słów. Doświadczenie Zagłady w prozie Idy Fink”. w: Wojna i postpamięć, red. Zbigniew Majchrowski, Wojciech Owczarski (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011), 133–141; „Szyfr masochizmu. Amerykańskie konteksty prozy Brunona Schulza”, Schulz/Forum 1 (2012): 47–61; „Emigranci 2. Jak jest zrobione Polowanie na karaluchy”, w: Dramaturgia Janusza Głowackiego – trochę teatru, red. Jan Ciechowicz (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013), 179–184; „Psychoanaliza ognia. Księga ognia Stefana Grabińskiego”, w: Światło i ciemność V. Podróż inicjacyjna, podróż metafizyczna, podróż metaforyczna, red. Diana Oboleńska, Monika Rzeczycka (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014), 227–246; „Redeemer Nations: Polish and American Romantic Rhetoric of Mission”, w: Affinities. Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał, red. Agnieszka Pantuchowicz, Sławomir Masłoń (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014), 191–200; „Polska proza galicyjska przed wojną i po wojnie. Bruno Schulz w kontekście literatury katastrofy”, Schulz/Forum 5 (2015): 5–17; „Ciągłość szyn, ciągłość rynków i ogrodów. Wspólne przestrzenie Romana Jaworskiego, Stefana Grabińskiego i Brunona Schulza”, Schulz/Forum 8 (2016): 31–42; „Powtórzenie. Haupta Kierkegaardem raz jeszcze”, w: „Jestem bardzo niefortunnym wyborem”. Studia i szkice o twórczości Zygmunta Haupta, red. Andrzej Niewiadomski, Paweł Panas (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2018), 49–59.