Marcin Telicki

Marcin Telicki – dr hab., professor at the Adam Mickiewicz University in Poznań. He is the author of Ćwiczenie uważności: Codzienność jako poetyckie doświadczenie nowoczesne [Practising Mindfulness: The everyday as modern poetic experience] (2018) and Poetycka antropologia Julii Hartwig [Julia Hartwig’s Poetic Anthropology] (2009). He is the co-editor of the books in the series Literatura i sztuka [Literature and Art] (“Cienie wielkich artystów”: Gustaw Herling-Grudziński i dawne malarstwo europejskie [“Shadows of Great Artists”: Gustaw Herling-Grudziński and Old European Painting]; Ikonoklazm i ikonofilia: Między historią a współczesnością [Iconoclasm And Iconophilia: Between History and Modernity]; Tadeusz Różewicz i obrazy [Tadeusz Różewicz and Painting]; Widzenie awangardy [The Vision of the Avant-garde]). His research interests include the history of the 20th and the 21st century literature and relationships between literature, media, popular culture, and visuality.

Marcin Telicki – dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książek: Ćwiczenie uważności. Codzienność jako poetyckie doświadczenie nowoczesne (2018) oraz Poetycka antropologia Julii Hartwig (2009). Współredaktor książek z serii Literatura i sztuka („Cienie wielkich artystów”. Gustaw Herling-Grudziński i dawne malarstwo europejskie; Ikonoklazm i ikonofilia. Między historią a współczesnością; Tadeusz Różewicz i obrazy; Widzenie awangardy). Do jego głównych zainteresowań naukowych należą: historia literatury XX i XXI wieku oraz związki między literaturą, mediami, kulturą popularną i wizualnością.