Małgorzata Dorna

(ur. 1954) – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie studentka II r. Filologicznych Dziennych Studiów Doktoranckich na tej samej uczelni (temat rozprawy doktorskiej, powstającej pod kierunkiem prof. Jana Ciechowicza: „Teatralizacja polskiego życia publicznego drugiej połowy XX i początków XXI wieku. Między spektaklem, widowiskiem, ceremonią i wiecem”). Z zamiłowania krytyk sztuki, teatrolog, nauczyciel. Liczne publikacje na łamach prasy kulturalnej Wybrzeża („Migotania”, „Autograf”, „Jednak Książki”) oraz na portalu Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT Polska, stała współpraca z Galerią BWA w Pile. Zainteresowania: malarstwo sztalugowe, teoria literatury, możliwość wykorzystania warsztatu badacza literatury w praktyce krytyka sztuki, anglojęzyczna literatura południowych stanów Ameryki.

(1954) is an alumnus of the Faculty of Polish Philology at the University of Gdańsk and presently a second-year doctoral student at the same university (the topic of her doctoral thesis, to be written under the guidance of Prof. Jan Ciechowicz, is “The Theatricalization of Polish Public Life in the Late 20th and Early 21st Century. Between Play, Spectacle, Ceremony and Rally”). She is a passionate practitioner of art criticism, theatre studies and teaching. Her work has been published numerous times in the cultural magazine Wybrzeża (The Shore; pieces entitled “Migotania” [Flickers], “Autograf” [Autograph], “Jednak Książki” [Books, Still]) and on the website of the Polish branch of the International Association of Theatre Critics; she is a regular collaborator with at the BWA Gallery in Piła. Interests: easel painting, literary theory, opportunities to use the techniques of literary studies in the practice of art criticism, literature of the American South.