Małgorzata Cieliczko

Doktorantka w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książki o życiu twórczym Anny Iwaszkiewiczowej, Oli Watowej i Janiny Broniewskiej „On jest mistrzem, ja to wiem” – pisarka, tłumaczka, edytorka, żona (IBL PAN, Warszawa 2013). Swoje zainteresowania teorią literatury, estetyką, filozofią, psychologią, historią nauki twórczo wykorzystuje do badań literatury i kultury europejskiej XX i XXI wieku.

A doctoral student in the Department of 20th Century Literature, Literary Theory and the Art of Translation of the Institute of Classical and Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznan. She is the author of a book on the creative lives of Anna Iwaszkiewicz, Ola Watowa and Janina Broniewska, “On jest mistrzem, ja to wiem” – pisarka, tłumaczka, edytorka, żona
(“He is a master, I know it”—women authors, translators, editors, and their husbands) IBL PAN, Warszawa 2013). Cieliczko makes creative use of her interests in literary theory, aesthetics, philosophy, psychology, and the history of science to investigate European literature and culture of the 20th and 21st centuries.