Maciej Tramer

Maciej Tramer – professor at the University of Silesia, literary scholar, and author of Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego [Literature and scandal: The example of the interwar period] (2000), Rzeczy wstydliwe a nawet mniej ważne [Embarrassing and even less important things] (2007), Brudnopis in blanco. Rzecz o poezji Władysława Broniewskiego [Blank draft: On Władysław Broniewski’s poetry] (2010). He also edited Władysław Broniewski’s critical texts: Pamiętnik [Journal] (2013) and Publicystyka [Journalism] (2016).

Maciej Tramer – dr hab., profesor Uniwersytetu Śląskiego, literaturoznawca, autor monografii Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego (2000), Rzeczy wstydliwe a nawet mniej ważne (2007), Brudnopis in blanco. Rzecz o poezji Władysława Broniewskiego (2010), autor opracowań krytycznych tekstów Władysława Broniewskiego: Pamiętnik (2013) i Publicystyka (2016).