Krzysztof Skibski

(1977), Ph.D, is a Lecturer at the Institute of Polish Philology at AMU; he studies contemporary poetic language (particularly syntax and phraseology), as well as selected problems in linguistic methodology.

(1977), dr, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM, zajmuje się współczesnym językiem poetyckim (szczególnie składnią i frazeologią), a także wybranymi problemami metodologii językoznawczej.