Krzysztof Skibski

Krzysztof Skibski (1977) – linguist, scholar of Polish, D. Litt. employed at the Faculty of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań; he studies literary language (especially of modern poetry); and methodological problems of linguistics, colloquialisms, semantics and phraseology; he teaches modern linguistics and culture-based reading of literature; he publishes, among others, in journals such as “Język Polski”, „LingVaria”, „Przestrzenie Teorii”, „Forum Poetyki”; he wrote monographs Antropologia wierszem. Język poetycki Ewy Lipskiej [Anthropology in poetic form. Poetic language of Ewa Lipska] (2008); „Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym” [Poetry as iterature. Relations between elements of poetic language in a free verse poem] (2017) and ” (with Jerzy Borowczyk) Literackie gramatyki ciągłości i nadmiaru. Próba filologiczna [Literary grammars of continuity and superfluity. A philological trial] (2021).

Krzysztof Skibski (1977) – językoznawca, polonista, dr hab.; pracuje na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zajmuje się badaniem języka literackiego (zwłaszcza w poezji współczesnej); interesuje się również metodologicznymi problemami lingwistyki, potocznością, semantyką i frazeologią; prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa współczesnego i kulturowego czytania literatury; publikuje m.in. w czasopismach: „Język Polski”, „LingVaria”, „Przestrzenie Teorii”, „Forum Poetyki”; jest autorem monografii Antropologia wierszem. Język poetycki Ewy Lipskiej (2008), Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym (2017) oraz Literackie gramatyki ciągłości i nadmiaru. Próba filologiczna (z Jerzym Borowczykiem; 2021).