Krzysztof Gajda

Krzysztof Gajda – dr hab., prof. UAM w Pracowni Badań Literatury i Kultury Niezależnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się badaniem warstwy słownej polskich piosenek, poszukując w nich przejawów literackości, podnoszących poziom przekazu ponad czysto rozrywkowe schematy gatunku. W szczególności odnajduje takie innowacje w autorskim modelu piosenki. Autor książek: Poza państwowym monopolem – Jan Krzysztof Kelus (1998), Jacek Kaczmarski w świecie tekstów (2003, II wydanie 2013), To moja droga. Biografia Jacka Kaczmarskiego (2009, II wydanie 2014), Szarpidruty i poeci. Piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad (2017) oraz wspólnie z Krzysztofem Grabażem Grabowskim Gościu. Auto-bio-Grabaż (2010).

Krzysztof Gajda – D.Litt., AMU professor in the Pracownia Badań Literatury i Kultury Niezależnej [Institute for Literature and Independent Culture Studies]. His research interests concern the linguistic layer of Polish songs, in which he searches for literariness above the purely entertainment genre schemes, finding such innovations especially in original song models. Author of Poza państwowym monopolem – Jan Krzysztof Kelus (1998) [Beyond state’s monopole – Jan Krzysztof Kelus], Jacek Kaczmarski w świecie tekstów (2003, 2nd edition in 2013) [Jacek Kaczmarski in the world of lyrics], To moja droga. Biografia Jacka Kaczmarskiego (2009, 2nd edition in 2014) [This is my way. Jacek Kaczmarski’s biography], Szarpidruty i poeci. Piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad (2017) [Headbangers and poets. Song versus social and cultural transformations of last decades], and jointly with Krzysztof Grabaż Grabowski Gościu. Auto-bio-Grabaż (2010) [Guy. Auto-bio-Grabaż].