Krystyna Pieniążek-Marković

Krystyna Pieniążek-Marković is a Senior Professor at the Institute of Slavic Philology at Adam Mickiewicz University in Poznan. She has written the following books: Twórczość poetycka Antuna Branka Šimicia (Ze studiów nad poezją chorwackiego ekspresjonizmu) , Poznan 2000; Croatian edition: Pjesničko stvaralaštvo Antuna Branka Šimića, Zagreb 2000), “Ja”-człowiek i świat w najnowszej poezji chorwackiej (1990– 2010) , Poznan 2011. She is the Chief Editor of “Poznańskie Studia Slawistyczne.” Her research interests include Croatian literature and culture from the romantic period to the present day, with a special focus on the turn of the century, Croatian discourses on memory and identity in travel literature, and culinary writing.

Krystyna Pieniążek-Marković – profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek: Twórczość poetycka Antuna Branka Šimicia (Ze studiów nad poezją chorwackiego ekspresjonizmu) , Poznań 2000; wyd. chorwackie: Pjesničko stvaralaštvo Antuna Branka Šimića, Zagrzeb 2000), „Ja”-człowiek i świat w najnowszej poezji chorwackiej (1990–2010) , Poznań 2011. Redaktor naczelna „Poznańskich Studiów Slawistycznych”. Zainteresowania naukowe: literatura i kultura chorwacka od romantyzmu po współczesność (ze szczególnym uwzględnieniem okresu przełomów); chorwacki dyskurs pamięciowy i tożsamościowy w testach podróży i narracjach kulinarnych.