Konrad Dominas

Adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filolog klasyczny i informatyk. Autor i redaktor prac z zakresu recepcji grecko-rzymskiego dziedzictwa w nowych mediach oraz w literaturze i kulturze popularnej, m.in. Antiquity in popular literature and culture (wspólna redakcja z E. Wesołowską i B. Trochą, Cambridge Scholars Publishing, 2016). Członek Komitetu Redakcyjnego „Literatury i Kultury Popularnej”. Obecnie pracuje nad habilitacją Internet jako nowa przestrzeń recepcji literatury antycznej. Na co dzień popularyzator starożytności i projektant witryn internetowych.

Is an adjunct in the Faculty of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. He is an IT specialist and classics scholar. He has written and edited books dealing with the reception of the Greco-Roman heritage in new media and in popular literature and culture, including Antiquity in Popular Literature and Culture (jointly edited with E. Wesołowska and B. Trocha, Cambridge Scholars Publishing, 2016). He is a member of the editorial committee of Literatura i Kultura Popularna. He is currently working on the book Internet jako nowa przestrzeń recepcji literatury antycznej (The Internet as a New Space of Reception of Ancient Literature). In daily life, Dominas is a popularizer of antiquity and a designer of web sites.