Katarzyna Krzak-Weiss

Katarzyna Krzak-Weiss (b. 1972 in Poznań) Professor at AMU Faculty of Polish and Classical Philology, art historian, literary scholar, and bibliologist. Fascinated by the history of the book and book illustration, especially in the Middle Ages, the 19th and 20th centuries. She has written articles and monographs on typography and illustrative graphics: Polskie sygnety drukarskie od XV do połowy XVII wieku [Polish printer’s marks from the 15th to the mid-17th century] (2006) and W ogrodzie duszy. Studia nad wyposażeniem graficznym polskich edycji modlitewnika „Hortulus animae” [In the garden of the soul: Studies on the graphics of the Polish editions of the prayer book “Hortulus animae”] (2014). She is also the editor of a series on illuminated handwritten prayer books created in the circle of Stanisław Samorzelnik and translator of Walter Crane’s Of the Decorative Ornamentation of Books Old and New (2018).

Katarzyna Krzak-Weiss (ur. 1972) profesor nadzwyczajny na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Historyczka sztuki, literaturoznawczyni, bibliolożka. Zafascynowana historią książki i grafiką książkową, zwłaszcza czasów dawnych oraz XIX i XX stulecia; autorka artykułów poświęconych typografii i grafice ilustracyjnej, a także monografii: Polskie sygnety drukarskie od XV do połowy XVII wieku (2006) i W ogrodzie duszy. Studia nad wyposażeniem graficznym polskich edycji modlitewnika „Hortulus animae” (2014); redaktorka serii prezentującej rękopiśmienne modlitewniki iluminowane powstałe w kręgu Stanisława Samostrzelnika oraz polskiego tłumaczenia książki Waltera Crane’a O zdobnictwie książek dawnych i nowych (2018).