Joanna Sikorska

Joanna Sikorska – born 1990; PhD; Assistant Professor at the Institute of Film, Media and Audiovisual Arts at the Faculty of Polish and Classical Philology of Adam Mickiewicz University in Poznań; her research interests include widely defined relations between video games and film, in particular the ways of using and reinterpreting film poetics in digital games; author of articles on film science and horror published, among the others, in „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”, „Studia Europaea Gnesnensia” and „Perspektywy Ponowoczesności”.

Joanna Sikorska – ur. 1990; doktor, adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do jej zainteresowań badawczych należą szeroko rozumiane związki między grami wideo oraz filmem, a w szczególności sposoby wykorzystania i reinterpretowania poetyk filmowych w grach cyfrowych. Autorka artykułów z zakresu filmoznawstwa i groznawstwa publikowanych m.in. na łamach „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”, „Studia Europaea Gnesnensia” oraz „Perspektyw Ponowoczesności”.