Joanna Dembińska-Pawelec

Joanna Dembińska-Pawelec – dr litt., university professor at the University of Silesia. She works at the School of Literary Studies of the Faculty of Humanities. Her research concentrates on modern poetry, genology and the interference of literature and art. She published books Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka [Possible worlds in the poetry of Stanisław Barańczak] (1999), Villanella. Od Anonima do Barańczaka [Villanelle. From Anonimus to Barańczak] (2006), „Poezja jest sztuką rytmu”. O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak) [Poetry is the art of rhyme. On the awareness of rhyme in Polish poetry of the 20th c. (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak)] (2010), Arabeska. Szkice o poezji [The arabesque. Essays on poetry] (2013). She published, e.g. in “Pamiętnik Literacki”, “Poznańskie Studia Polonistyczne”, “Acta Universitatis Lodziensis”, “Ruch Literacki”, “Śląskich Studia Polonistyczny”.

Joanna Dembińska-Pawelec – dr hab. prof. UŚ. Pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi badania z zakresu poezji współczesnej, genologii oraz interferencji literatury i sztuki. Autorka książek: Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka (1999), Villanella. Od Anonima do Barańczaka (2006), „Poezja jest sztuką rytmu”. O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak) (2010), Arabeska. Szkice o poezji (2013). Publikowała m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Acta Universitatis Lodziensis”, „Ruchu Literackim”, „Śląskich Studiach Polonistycznych”.