Jerzy Madejski

Jerzy Madejski – literary scholar, critic. He works at the Institute of Literature and the New Media at the University of Szczecin. He is the editor of the journal Autobiografia [Autobiography]. He is the author of: Praktykowanie autobiografii. Przyczynki do literatury dokumentu osobistego i biografistyki [Practicing Autobiography: Contributions to the literature of the personal document and biography] (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017); Poetologie postrukturalne. Szkice krytyczne [Post-structural poetics: Critical sketches] (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018); and Poetyka ekstremalna oraz inne noty o liryce i krytyce współczesnej [Extreme Poetics and Other Notes on Contemporary Lyric and Criticism] (Wydawnictwo Pasaż, Kraków 2021). He is the editor and co-editor of collective volumes, including: Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik [Geo-literature: Guide, Baedeker, handbook]; co-editor Sławomir Iwasiów (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Universitas, Szczecin-Kraków 2019).

Jerzy Madejski (1960) – prof. dr hab., literaturoznawca, krytyk. Pracuje w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego. Redaktor pisma „Autobiografia”. Ostatnio opublikował: Praktykowanie autobiografii. Przyczynki do literatury dokumentu osobistego i biografistyki (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017); Poetologie postrukturalne. Szkice krytyczne (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018); Poetyka ekstremalna oraz inne noty o liryce i krytyce współczesnej (Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2021). Redaktor i współredaktor wydawnictw zbiorowych, m.in. tomu Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik; współredakcja Sławomir Iwasiów (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Universitas, Szczecin–Kraków 2019).