Jan Zieliński

Jan Zieliński – literary historian and art critic, former lecturer of Polish literature and culture at the University of Fribourg (Switzerland), former professor of literature at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Author of many books (his most recent publication is Magiczne Oświecenie [Magical Enlightenment], Wydawnictwo Naukowe UKSW: Warsaw: 2022) and curator of exhibitions. His column Chronometr is regularly published in the annual “Załącznik Kulturoznawczy.” His column Słownik opypski is regularly published in the literary quarterly “Wyspa.” His essays from the Lektury spiralne series are published in “Pamiętnik Literacki” (London).

Jan Zieliński – historyk literatury i krytyk sztuki, b. wieloletni wykładowca literatury i kultury polskiej na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria), b. profesor literatury powszechnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor wielu książek (ostatnio: Magiczne Oświecenie, Wydawnictwo Naukowe UKSW: Warszawa: 2022), organizator wystaw. W roczniku „Załącznik Kulturoznawczy” ma autorską rubrykę Chronometr, w kwartalniku literackim „Wyspa” felieton Słownik opypski, a w londyńskim „Pamiętniku Literackim” cykl Lektury spiralne.