Iwona Misiak

Iwona Misiak – PhD, literary historian, IBL PAN. Her research interests revolve around the Polish literature of the 20th century, with particular emphasis on the poetry of the generation of 1968. The author of: Zmysł czytania (2003) and Początek zagadki. O labiryntowej twórczości Ryszarda Krynickiego (2015). She cooperates with the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. The Editor of the “Fraza” quarterly. Member of the Women’s Archives team and the Editorial Committee of the publishing series Lupa Obscura (IBL PAN).

Iwona Misiak – dr, historyczka literatury, IBL PAN. W obszarze jej głównych zainteresowań badawczych znajduje się literatura polska XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem poezji pokolenia ’68. Autorka książek Zmysł czytania (2003) i Początek zagadki. O labiryntowej twórczości Ryszarda Krynickiego (2015). Współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redaktorka kwartalnika „Fraza”. Członkini zespołu Archiwum Kobiet i komitetu redakcyjnego serii wydawniczej Lupa Obscura (IBL PAN).