Goran Đurđević

Goran Đurđević – chorwacki archeolog, historyk starożytności i środowiska zatrudniony jako profesor na Pekińskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych. Odbył studia w Chorwacji (Zadar), Indiach (Uniwersytet w Bombaju), Chinach (Stołeczny Zwyczajny Uniwersytet w Pekinie) i w Stanach Zjednoczonych (UCLA) z archeologii, historii i mitologii porównawczej. Otrzymał tytuł doktora na Stołecznym Zwyczajnym Uniwersytecie w Pekinie w 2021 r. (rozprawa Refleksja w sztuce okresu Qin – Han i w sztuce rzymskiej – studium porównawcze na temat starożytnych luster). Prowadzi badania w trzech obszarach: światowa starożytna archeologia porównawcza, humanistyka cyfrowa, humanistyka środowiskowa.

Goran Đurđević – 1988, a Croatian-born archaeologist and ancient and environmental historian who works as lecturer/assistant professor at Beijing Foreign Studies University. Educated in Croatia (University of Zadar), India (Mumbai University), China (Capital Normal University in Beijing) and the USA (UCLA) in the fields of archaeology, history and comparative mythology. He obtained Ph.D. at Capital Normal University in 2021 (thesis Reflection in Qin – Han and Roman Art: a comparative study of ancient mirrors). Research interests are in three main focuses: global antiquities and comparative archaeology, digital humanities, environmental humanities.