Elżbieta Dutka

Elżbieta Dutkaprof. dr hab., works at the University of Silesia in Katowice, the Faculty of Humanities (Institute of Literature). She primarily studies contemporary Polish literature. Her research interests center around the issues of space (mythical lands, cities, regions, landscapes, mountains) studied from different perspectives: geopoetics, new regionalism. She is the author of: Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego [Ukraine in the works of Włodzimierz Odojewski and Włodzimierz Paźniewski] (Katowice 2000), Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza [Not only geographical spaces. The works of Andrzej Kuśniewicz] (Katowice 2008), Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI [Recording a place. Sketches about Silesia in literature at the turn of the 20th and 21st centuries] (Katowice 2011), Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku [Topographical sketches. Places and landscapes in Polish Literature of the 20th and 21st Centuries] (Katowice 2014), Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia [Centers, provinces, alleys. Julia Hartwig’s Works as Auto/Bio/Geo/Graphic] (Kraków 2016), Pytania o miejsce. Sondowanie topografii literackich XX i XXI wieku [A Question of Place. Probing literary topographies of the 20th and 21st centuries] (Kraków, 2019). She is the co-editor of collective volumes, including Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje [20th-century Polish Prose. Reviews and interpretations] (Volume 2, Katowice 2012; Volume 3, Katowice 2014). She published, among others, in collective volumes as part of the Nowy Regionalizm w Badaniach Literackich [New Regionalism in Literary Research] series (Universitas). 

Elżbieta Dutkaprof. dr hab., pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Humanistycznym (Instytut Literaturoznawstwa), zajmuje się współczesną literaturą polską. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki spacjalnej (krainy mityczne, miasta, regiony, krajobrazy, góry) widzianej z różnych perspektyw: geopoetyki, nowego regionalizmu. Autorka książek: Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego (Katowice 2000), Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza (Katowice 2008), Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI (Katowice 2011), Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku (Katowice 2014), Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia (Kraków 2016), Pytania o miejsce. Sondowanie topografii literackich XX i XXI wieku (Kraków, 2019). Współredaktorka tomów zbiorowych, między innymi Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje (tom 2, Katowice 2012; tom 3, Katowice 2014). Publikowała między innymi w tomach zbiorowych w serii Nowy Regionalizm w Badaniach Literackich (Universitas).