Dariusz Pawelec

Dariusz Pawelec (ur. 1965), professor at the Institute of Literary Studies at University of Silesia in Karowice. He has published the following books: Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty [SB’s poetry. Rules and contexts] (1992), Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych [linguists and others. A guide to interpreting modern poetry] (1994), Czytając Barańczaka [reading B.] (1995), Debiuty i powroty. Czytanie w czas przełomu [debuts and returns. Reading at the time of a breakthrough] (1998), Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku [the world as you. Polish poetry and its reader in the second half of the 20th century] (2003), Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich [from a lullaby to a lament. From the hermeneutics of poetic forms] (2006), Wirpsza wielokrotnie [W. multiple times] (2013). Editor of the following anthologies: Powiedz prawdę. Antologia poezji pokolenia`68 [tell the truth. Anthology of poetry of ’68 generation] (1990), Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko” [dead points. Anthology of “wild” poetry] (1994-2003) (2004, including the Czech and Slovak editions), Tropy “Na Dziko”. Postantologia [“wild” tropes. Post-anthology] (2019). Editor of Wirpsza’s works: Sonata i inne wiersze do roku 1956 [Sonata and other poems before 1956] (2014), Listy z oflagu [Oflag letters] (2015), Varia. Eseje. Prozy [varia. Essays. Prose] (2016), Sama niewinność. Powieść [pure innocence, a novel] (2017), Apoteoza tańca [apotheosis of dance] (2018), Umieralnia i inne utwory dramatyczne [a dying place and other plays] (2019).</span

Dariusz Pawelec (ur. 1965) – profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opublikował m.in. książki: Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty (1992), Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych (1994), Czytając Barańczaka (1995), Debiuty i powroty. Czytanie w czas przełomu (1998), Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku (2003), Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich (2006), Wirpsza wielokrotnie (2013). Zredagował antologie: Powiedz prawdę. Antologia poezji pokolenia ’68 (1990), Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko” (1994–2003) (2004, także wydanie słowackie i czeskie), Tropy „Na Dziko”. Postantologia (2019). Opracował edycję utworów Witolda Wirpszy: Sonata i inne wiersze do roku 1956 (2014), Listy z oflagu (2015), Varia. Eseje. Prozy (2016), Sama niewinność. Powieść (2017), Apoteoza tańca (2018), Umieralnia i inne utwory dramatyczne (2019).