Dariusz Pawelec

A Professor at the Institute of Polish Literature at Silesian University. His published books include: Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty (The Poetry of Stanisław Barańczak. Rules and Contexts, 1992), Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych (Linguists and Others. A Guide to Interpreting Contemporary Poetry, 1994), Czytając Barańczaka (Reading Barańczak, 1995), Debiuty i powroty. Czytanie w czas przełomu (Débuts and Returns. Reading in a Time of Change, 1998), Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku (The World as You. Polish Poetry and the Addressee in the Second Half of the 20th Century, 2003), Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich (2006), Wirpsza wielokrotnie (From Lullaby to Lamentations. Studies in Hermeneutics of Poetic Forms, 2013). He is the editor of the anthologies: Powiedz prawdę. Antologia poezji pokolenia`68 (Tell the Truth. An Anthology of the Poetry of the Generation of ’68, 1990), Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko” (1994-2003) (Standstills. An Anthology of Poetry “In the Wild” [1994-2003], 2004, also published in Czesch and Slovak translations). He edited the following books of Witold Wirpsza’s poetry: Sonata i inne wiersze do roku 1956 (Sonata and Other Poems for the Year 1956, 2014) and Listy z oflagu (Letters from an Officer’s POW Camp, 2015).

Prof. w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Opublikował m.in. książki: Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty (1992), Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych (1994), Czytając Barańczaka (1995), Debiuty i powroty. Czytanie w czas przełomu (1998), Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku (2003), Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich (2006), Wirpsza wielokrotnie (2013). Zredagował antologie: Powiedz prawdę. Antologia poezji pokolenia ’68 (1990), Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko” (1994-2003) (2004, także wydanie słowackie i czeskie). Opracował edycje utworów Witolda Wirpszy Sonata i inne wiersze do roku 1956 (2014) oraz Listy z oflagu (2015).