Christian Zehnder

Christian Zehnder –PhD, currently lecturer of Polish and Russian literature at the Universities of Fribourg, Bern, and Geneva. He specializes in literature and cinema at the intersection of poetics, aesthetics and the history of ideas. He is the author of the monographs Axiome der Dämmerung. Eine Poetik des Lichts bei Boris Pasternak (Axioms of twilight: Boris Pasternak’s poetics of light), 2015, and Handlungsspielraum. Neuschreibungen des romantischen Aktivismus in der polnischen Literatur (A space of agency and play. Rewritings of romantic activism in Polish literature), 2022, as well as of a series of novels. 

Christian Zehnder – dr hab., obecnie wykłada literaturę polską i rosyjską na Uniwersytetach we Fryburgu, w Bernie oraz Genewie. Specjalizuje się w literaturze i kinie na styku między poetyką, estetyką a historią idei. Autor monografii Axiome der Dämmerung. Eine Poetik des Lichts bei Boris Pasternak (Aksjomaty zmierzchu. Poetyka światła Borysa Pasternaka, 2015) i Handlungsspielraum. Neuschreibungen des romantischen Aktivismus in der polnischen Literatur (Pole działania i gry. Przepisania aktywizmu romantycznego w polskiej literaturze, 2022) oraz kilku powieści.