Brygida Helbig-Mischewski

Brygida Helbig-Mischewski (Brygida Helbig) – pisarka i literaturoznawczyni. Zajmuje się m.in. literaturą migracyjną, polską i niemiecką literaturą współczesną, komunikacją międzykulturową i problematyką gender. Ostatnio wydała powieść Inna od siebie (o Marii Komornickiej/Piotrze Właście, 2017). Postaci tej poświęciła także pracę habilitacyjną Strącona bogini (Kraków 2010), w języku niemieckim Ein Mantel aus Sternenstaub (2005). Jej powieść Niebko znalazła się w finale nagrody NIKE, podobnie jak Enerdowce i inne ludzie. Ukończyła slawistykę i germanistykę na Uniwersytecie w Bochum, pracę doktorską poświęciła głównie prof. Marii Janion, habilitowała się na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Redaktorka m.in. tomów Fährmann grenzenlos. Deutsche und Polen im heutigen Europa (z Gabrielą Matuszek, 2008) oraz Migrationserfahrungen im vereinten Europa (z Małgorzatą Zduniak-Wiktorowicz, 2018). Felietonistka radia „Cosmo” w Niemczech, współzałożycielka i członkini Rady Naukowej Uniwersytetu Trzech Pokoleń w Berlinie. Obecnie profesor UAM. Mieszka w Berlinie.

Brygida Helbig-Mischewski (Brygida Helbig) – writer and literary scholar. Her research interests include migration literature, modern Polish and German literaturę, intercultural communication, gender. Her latest novel is Inna od siebie (about Maria Komornicka/Piotr Włast, 2017). She devoted her habilitation to this writer, Strącona Bogini (Universitas, Kraków 2010), in German Ein Mantel aus Sternenstaub (2005). Her novels Niebko and Enerdowce i inne ludzie were in the final of the Nike literature award. She studied Slavistics and German philology at Bochum University. Her PhD thesis was mostly devoted to prof. Maria Janion, she received habilitation from the Humboldt University in Berlin. Editor of: Fährmann grenzenlos. Deutsche und Polen im heutigen Europa (with Gabriela Matuszek, 2008) and Migrationserfahrungen im vereinten Europa (with Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, 2018). She writes for Cosmo radio station in Germany, founder and scientific board member of the University of Three Generations in Berlin. Currently a professor at AMU in Poznań. She lives in Berlin.