Bruno Currie

Dr Bruno Currie wykłada grekę, łacinę oraz literaturę w oksfordzkim Oriel College. Jego zainteresowania badawcze skupiają się zwłaszcza wokół poezji Homera, Hezjoda oraz Pindara. W ramach swoich badań zajmował się związkami, które wczesna poezja grecka posiada zarówno ze starożytną mitologią bliskowschodnią, jak i ze starożytną religią grecką. Bruno Currie jest autorem książek Pindar and the Cult of Heroes (2005), Homer’s Allusive Art (2016) oraz współwydawcą Epic Interactions: Perspectives on Homer, Virgil, and the Epic Tradition Presented to Jasper Griffin by Former Pupils (2006). Obecnie prowadzi badania nad zastosowaniem pojęcia intertekstualności we wczesnej poezji greckiej.

Bruno Currie teaches Greek and Latin languages and literature. His chief research interests are in early Greek poetry, especially Homer, Hesiod, and Pindar. He has investigated the interaction of ancient Near Eastern mythology and early Greek poetry as well as that of ancient Greek religion and early Greek poetry. He is the author of Pindar and the Cult of Heroes (2005) and Homer’s Allusive Art (2016), and co-editor of Epic Interactions: Perspectives on Homer, Virgil, and the Epic Tradition Presented to Jasper Griffin by Former Pupils (2006). He is interested in the application of the concept of intertextuality to early Greek poetry. He is currently working on a book on Hesiod.