Bogumiła Kaniewska

Bogumiła Kaniewska (1964) – literaturoznawczyni, polonistka, tłumaczka, profesor nauk humanistycznych z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. Autorka prac poświęconych polskiej prozie współczesnej: Narracja pierwszoosobowa w polskiej prozie współczesnej, Śladami Tristrama Shandy i Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego oraz książek popularnonaukowych, współautorka podręczników akademickich i szkolnych. Uprawia krytykę literacką (m.in. na łamach „Nowych Książek”), jest tłumaczką prozy anglojęzycznej, głównie literatury dla dzieci, którą zajmuje się także naukowo.

Bogumiła Kaniewska (1964) – literary scholar, Polish studies scholar, translator, professor of humanities at Adam Mickiewicz University in Poznań. She specializes in the history of literature, modern literature and literary theory. Author of works on Polish contemporary prose “Narracja pierwszoosobowa w polskiej prozie współczesnej” [First person narrative in Polish contemporary prose], “Śladami Tristrama Shandy” [In the footsteps of Tristram Shandy] and “Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego” [Narrated. On Wiesław Myśliwski’s prose] and popular books; co-author of academic and school textbooks. She is a literary critic (publishes, e.g., in “Nowe Książki”); she is a translator from English, mostly children’s literature, which she also researches.