Arkadiusz Sylwester Mastalski

Arkadiusz Sylwester Mastalski – born in 1987; PhD in humanities, literary scholar, verse theoretician, graduate of Pedagogical University of Krakow, student of prof. Adam Kulawik; employed at Prywatne Akademickie Centrum Edukacji in Krakow; in collaboration with Pracownia Poetyki Wiersza [Laboratory of Verse Poetics] (University of Warsaw) and Katedra Teorii i Antropologii Literatury [Department of Literary Theory and Anthropology] (Pedagogical University of Krakow). He has published, among others, in “Przestrzenie Teorii”, “Przegląd Konstytucyjny”, “Wielogłos”, “Neurolingwistyka Praktyczna” and in several monographs. He lives in Cracow where he works as a Polish language teacher in primary education.

Arkadiusz Sylwester Mastalski – ur. 1987; doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, teoretyk wiersza, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz uczeń profesora Adama Kulawika. Pracuje w Prywatnym Akademickim Centrum Edukacji w Krakowie; współpracuje z Pracownią Poetyki Wiersza Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedrą Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Publikował m.in. na łamach, „Przestrzeni Teorii”, „Przeglądu Konstytucyjnego”, „Wielogłosu” czy „Neurolingwistyki Praktycznej” oraz w kilku monografiach. Mieszka w Krakowie, gdzie uczy języka polskiego w szkole podstawowej.