Arkadiusz Kalin

Arkadiusz Kalin – absolwent polonistyki UAM w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych, adiunkt Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, członek Pracowni Badań nad Literaturą i Czasopiśmiennictwem Pogranicza działającej w ramach Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych w Gorzowie Wielkopolskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień teorii i historii literatury XX wieku oraz najnowszej, a także wybranych problemów kultury współczesnej, m.in. dotyczących kwestii pogranicza zachodniego. Autor prac poświęconych twórczości m.in. B. Schulza, W. Gombrowicza, A. Kuśniewicza, S. Lema, L. Buczkowskiego, P. Huellego, A. Stasiuka.

Arkadiusz Kalin is a graduate of the Polish Studies program at UAM in Poznan, where he received his PhD. He is currently an adjunct at the Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski. His research interests include theories and history of twentieth century and contemporary literature and select themes of contemporary culture, such as issues of Poland’s western border. He has written work on Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Andrzej Kuśniewicz, Stanisław Lem, Leopold Buczkowski, Paweł Huelle, and Andrzej Stasiuk, among others.