Angelika Trzcińska

Doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu oraz nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej. Interesuje się kobiecą poezją współczesną. W swojej pracy magisterskiej pisała o późnej twórczości Urszuli Kozioł, zaś rozprawę doktorską planuje poświęcić poznańskiej poetce – Bogusławie Latawiec. Wybrane publikacje: (Interpretatora) kłopot ze starością, w: Interpretacja jako doświadczenie, pod red. P. Śliwińskiego (Poznań 2015), Siostra znanej siostry czy poetka nieusłyszana? Twórczość Barbary Czerwijowskiej, w: Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze, pod red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowskiej i L. Marzec (Kraków 2015), Odpominanie, czyli osiąganie równowagi, „Odra” (2016, nr 1).

A doctoral candidate in the Department of Twentieth-Century Literature, Literary Theory and Translation Arts. She is also a primary school Polish teacher. Her interests include contemporary poetry by women. While her master’s thesis addresses Urszula Koziol’s late work, she plans to devote her doctoral thesis to the Poznan poet Boguslawa Latawiec. Her published work includes: (Interpretatora) kłopot ze starością, in: Interpretacja jako doświadczenie, ed. P. Śliwiński (Poznań 2015), Siostra znanej siostry czy poetka nieusłyszana? Twórczość Barbary Czerwijowskiej, in: Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze, ed. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska and L. Marzec (Kraków 2015), Odpominanie, czyli osiąganie równowagi, „Odra” (2016, issue 1).