Aleksandra Reimann-Czajkowska

Aleksandra Reimann-Czajkowska – literary scholar, professor at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University, Poznań. Her research interests concern intermedial phenomena, especially relationships between music and poetry. She defended her PhD dissertation, Formy muzyczne w literaturze dwudziestego wieku [Music forms in twentieth-century literature], in 2008. Author of Muzyczny styl odbioru tekstów literackich [Music style of reception of literary texts]. Iwaszkiewicz – Barańczak – Rymkiewicz – Grochowiak (Poznań 2013) and Muzyczne transpozycje [Musical transpositions]. S.I. Witkiewicz – W. Hulewicz – S. Barańczak – Z. Rybczyński – L. Majewski (Kraków 2018). She has published her work in, among other places, “Przestrzenie Teorii”, “Pamiętnik Literacki”, “Ruch Literacki”, “Res Facta Nova”, “Nowe Książki”, “Fraza”, “Przegląd Powszechny”, and “Twórczość”.

Aleksandra Reimann-Czajkowska – literaturoznawca, profesor uczelni w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się zjawiskami intermedialnymi, szczególnie zaś związkami muzyki i poezji. Dysertację zatytułowaną Formy muzyczne w literaturze dwudziestego wieku obroniła w 2008 roku. Autorka książek Muzyczny styl odbioru tekstów literackich. Iwaszkiewicz – Barańczak – Rymkiewicz – Grochowiak (Poznań 2013) oraz Muzyczne transpozycje. S.I. Witkiewicz – W. Hulewicz – S. Barańczak – Z. Rybczyński – L. Majewski (Kraków 2018). Publikowała między innymi w „Przestrzeniach Teorii”, „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Res Facta Nova”. Jej teksty krytycznoliterackie ukazywały się w „Nowych Książkach”, „Frazie”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Twórczości” i in.