Aleksander Wójtowicz

Aleksander Wójtowicz, dr hab., prof. UMCS – literary historian, editor, assistant professor at the Institute of Polish Philology at UMCS. His research interests include the history of European avant-garde movements, contemporary experimental art and the editing of twentieth-century literature. He is the author of Cogito i “sejsmograf podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy [Cogito and the “seismograph of the subconscious:” The prose of the First Avant-garde] (Lublin, 2010), Nowa Sztuka. Początki (i końce) [New Art: Beginnings (and Ends)] (Krakow, 2017), Epoka wielkiego zamętu: Szkice o literaturze nowoczesnej [The Age of Great Confusion: Reflections on modern literature] (Lublin, 2020). He is also the co-editor of monographs, critical editions and popular editions of different texts. He has published in, among others, „Pamiętnik Literacki”, „Ruch Literacki”, „Teksty Drugie”, „Sztuka Edycji”, „Kwartalnik Filmowy” and „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”.

Aleksander Wójtowicz – dr hab., prof. UMCS, historyk literatury, edytor, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UMCS. Zajmuje się dziejami europejskich ruchów awangardowych, współczesną sztuką eksperymentalną oraz edytorstwem literatury XX wieku. Autor książek Cogito i „sejsmograf podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy (Lublin, 2010), Nowa Sztuka. Początki (i końce) (Kraków, 2017) oraz Epoka wielkiego zamętu. Szkice o literaturze nowoczesnej (Lublin, 2020), współredaktor monografii, edycji krytycznych i popularnych. Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Tekstach Drugich”. „Sztuce Edycji”, „Kwartalniku Filmowym” oraz „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”.