Aleksander Madyda

Aleksander Madyda (1958) – prof. dr hab.; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się literaturą polską XX wieku, edytorstwem i tekstologią. Autor książek: Haupt. Monografia (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012), Od filologii do antropologii. Szkice (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015), Zygmunt Haupt, Baskijski diabeł. Opowiadania i reportaże, zebrał, oprac. i notą edytorską poprzedził Aleksander Madyda, wstęp Andrzej Stasiuk, wyd. 2, zm. i popr. (Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016), Zygmunt Haupt, Z Roksolanii. Opowiadania, eseje, reportaże, publicystyka, warianty, fragmenty (1935–1975), zebrał, oprac. i notą edytorską opatrzył Aleksander Madyda (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018).

Aleksander Madyda (b. 1958) – prof. dr hab.; Professor at Nicolaus Copernicus University in Toruń. His research interests include twentieth-century Polish literature, editing and textology. He is the author of the books Haupt. Monografia [Haupt. Monograph] (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012), Od filologii do antropologii. Szkice [From philology to anthropology. Sketches] (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015), Zygmunt Haupt, Baskijski diabeł. Opowiadania i reportaże [The Basque devil. Stories and reportages], collected, edited and with an editorial note by Aleksander Madyda, preface by Andrzej Stasiuk, 2nd amended and supplemented edition (Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016), Zygmunt Haupt, Z Roksolanii. Opowiadania, eseje, reportaże, publicystyka, warianty, fragmenty (1935–1975) [From Red Ruthenia. Stories, essays, reportages, journalism, variants, fragments (1935–1975)], collected, edited and with an editorial note by Aleksander Madyda (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018).