Agnieszka Czyżak

Agnieszka Czyżak – dr hab., prof. UAM, Professor at the Department of Poetics and Literary Criticism at the Institute of Polish Philology, Adam Mickiewicz University. Her research interests include contemporary literature, primarily written after 1989. She is the co-editor of edited collections, including Powroty Iwaszkiewicza [Iwaszkiewicz’s Returns] (1999), PRL – świat (nie)przedstawiony [People’s Republic of Poland – the (un)represented world] (2010), and Pokolenie ‘Współczesności’. Twórcy. Dzieła. Znaczenie [The ‘Współczesność’ Generation: Writers, Works, Significance] (2016). She is the author of Życiorysy polskie 1944-89 [Polish biographies 1944-1989] (1997), Kazimierz Brandys (1998), Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci [In old age: Literature of the Turn of the Millennium] (2011), Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian [Scattered Testimonies: Contemporary Literature and Change] (2015), Przestrzenie w tekście, w przestrzeni tekstów. Interpretacje [Spaces in the text, in the space of texts: Interpretations] (2018), Pasja przemijania, pasja utrwalania. O dziennikach [Time and Testimony in Women’s Life-Writing] (2019, co-authored with Beata Joanna Przymuszała and Agnieszka Rydz), and Przeciw śmierci: Opowieść o twórczości Wiesława Myśliwskiego [Against Death: The Works of Wiesław Myśliwski] (2019).

Agnieszka Czyżak – dr hab., prof. UAM w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, badaczka literatury współczesnej, przede wszystkim powstałej po roku 1989. Współredaktorka tomów zbiorowych, między innymi: Powroty Iwaszkiewicza (1999), PRL – świat (nie)przedstawiony (2010), Pokolenie „Współczesności”. Twórcy. Dzieła. Znaczenie (2016). Autorka książek Życiorysy polskie 1944-89 (1997), Kazimierz Brandys (1998), Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci (2011), Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian (2015), Przestrzenie w tekście, w przestrzeni tekstów. Interpretacje (2018), Pasja przemijania, pasja utrwalania. O dziennikach pisarek (2019, współautorstwo) oraz Przeciw śmierci. Opowieść o twórczości Wiesława Myśliwskiego (2019).