Adrianna Woroch

Adrianna Woroch is a graduate of the Film Studies and Media Criticism program at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her research interests include: contemporary cinema of the Middle East, auto-reflexivity in film, and film’s relationship to other media. Under the auspices of the Diamond grant program, she is working on the project The Disintegration of Internal Frames in Film. Techniques of Disillusionment in Contemporary Cinema (Rozpad wewnętrznych ram dzieła filmowego. Techniki deziluzyjne w kinie współczesnym).

Adrianna Woroch – absolwentka filmoznawstwa i kultury mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się między innymi: współczesnym kinem bliskowschodnim, autorefleksyjnością w kinie oraz związkami filmu i innych mediów. W ramach programu „Diamentowy Grant” realizuje projekt Rozpad wewnętrznych ram dzieła filmowego. Techniki deziluzyjne w kinie współczesnym.