Jakub Kosek

Jakub Kosek – holds a PhD in the humanities. He is an assistant professor at the Department of Media and Cultural Research at the Institute of Polish Philology at the Pedagogical University in Krakow. His research interests include transmediality and the multimodality of popular music, (dark) anthropology of rock culture, and heavy metal discourses. He is the author of (Auto)biograficzne narracje transmedialne twórców rockowych [(Auto)biographical transmedia narratives of rock artists] (2019) and editor of the volume Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury [Metal (counter-)culture: Artists and the scene] (2020). He is also the (co)editor of several volumes of the journal Studia de Cultura, devoted, among others, to popular music and culture studies (recently together with Magdalena Stoch, Studia de Cultura No. 13,2 / 2021, “Female Artists and (Post) feminist Discourses of Popular Music Culture”). He is the organizer of the annual interdisciplinary metal music studies conference.

Jakub Kosek – dr nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Interesuje się transmedialnością i multimodalnością muzyki popularnej, (tanato)antropologią kultury rockowej, dyskursami twórczości heavymetalowej. Autor książki (Auto)biograficzne narracje transmedialne twórców rockowych (2019). Redaktor publikacji zbiorowej Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury (2020), (współ)redaktor tematyczny kilku tomów czasopisma naukowego „Studia de Cultura”, poświęconych między innymi badaniom kultury muzyki popularnej (ostatnio wraz z Magdaleną Stoch „Studia de Cultura” nr 13.2/2021, pt. Female Artists and (Post)feminist Discourses of Popular Music Culture). Organizator cyklicznych interdyscyplinarnych konferencji naukowych z zakresu metal music studies.