Aleksandra Kosicka-Pajewska

Aleksandra Kosicka-Pajewska – historian, researcher and lecturer at the Department of Literary Aesthetics at the Institute of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Author of many interdisciplinary articles on Polish culture and history, as well as books: Między Niemcami a Rosją. Koncepcje polityczne Adolfa Bocheńskiego [Between Germany and Russia: Adolf Bocheński’s political concepts] (Poznań1992), Zachowawcza myśl polityczna w Galicji w latach 1864-1914 [Conservative political thought in Galicia in the years 1864-1914] (Poznań 2002), Kwintet warszawski. Szkic do portretu zbiorowego stołecznej inteligencji dwudziestego wieku [Warsaw Quintet: Sketch for a collective portrait of the Warsaw intelligentsia of the twentieth century] (Poznań 2016), <emStanisław Tarnowski. Szkic do portretu [Stanisław Tarnowski: Sketch for a portrait] (Poznań 2019, co-author). In press: Władysław Sikorski 1939-1943. Historia Polityczna [Władysław Sikorski 1939-1943: Political history].

Aleksandra Kosicka-Pajewska – prof. UAM dr hab. Zakładu Estetyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk. Autorka wielu artykułów interdyscyplinarnych z dziedziny kultury polskiej i historii oraz książek: Między Niemcami a Rosją. Koncepcje polityczne Adolfa Bocheńskiego (Poznań 1992), Zachowawcza myśl polityczna w Galicji w latach 1864–1914 (Poznań 2002), Kwintet warszawski. Szkic do portretu zbiorowego stołecznej inteligencji dwudziestego wieku (Poznań 2016), Stanisław Tarnowski. Szkic do portretu (Poznań 2019, współautorka).W przygotowaniu Władysław Sikorski 1939–1943. Historia polityczna.