Tomasz Sobieraj

Tomasz Sobieraj – profesor at the Institute of Polish Philology at UAM, historian of literature and culture of positivism and Young Poland. His latest publications include: Stanisław Brzozowski. Przybliżenia (2016); Między konwencją a innowacją. Szkice o polskim dramacie i teatrze drugiej połowy XIX i początku XX wieku (2018), critical edition of Emancypantki by Bolesław Prus (vol. 1, 2015; vol. 2, 2017).

Tomasz Sobieraj – profesor w Instytucie Filologii Polskiej UAM, historyk literatury i kultury okresu pozytywizmu i Młodej Polski. Ostatnie publikacje: Stanisław Brzozowski. Przybliżenia (2016); Między konwencją a innowacją. Szkice o polskim dramacie i teatrze drugiej połowy XIX i początku XX wieku (2018), edycja krytyczna Emancypantek Bolesława Prusa (vol. 1, 2015; vol. 2, 2017).