Tomasz Sobieraj

Tomasz Sobieraj is a professor at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University and a historian of Polish literature from the second positivist period. His most recent publications are: Polska krytyka i myśl teatralna w drugiej połowie XIX wieku. Studia i szkice (Polish Theatrical Criticism and Thought in the Second Half of the 20th Century. Studies and Sketches, 2014), W sprawie przełomu pozytywistycznego. Spory wokół „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego (On the Positivist Breakthrough. Disputes About Piotr Chmielowski’s Outline of Polish Literature of the Last 16 Years, 2015, co-written with Tadeusz Budrewicz), Stanisław Brzozowski. Przybliżenia (Stanisław Brzozowski. Approaches, 2016), and a critical edition of Bolesław Prus’s Emancypantki (The New Woman, vol. 1, 2015).

Tomasz Sobieraj – profesor w Instytucie Filologii Polskiej UAM, historyk literatury drugiej okresu pozytywizmu. Ostatnie publikacje: Polska krytyka i myśl teatralna w drugiej połowie XIX wieku. Studia i szkice (2014), W sprawie przełomu pozytywistycznego. Spory wokół „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego (2015; współautor: Tadeusz Budrewicz), Stanisław Brzozowski. Przybliżenia (2016), edycja krytyczna Emancypantek Bolesława Prusa (vol. 1, 2015).