Paweł Panas

Paweł Panas (1978) – D. Litt.,Institute of Literary Studies at John Paul II Catholic University in Lublin. His research interests include: emigration literature, Polish prose post 1954, epistolography, semiotics. Author of Doświadczenia religijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [Religious experiences in works by Gustaw Herling-Grudziński] (2012), Opisanie świata: szkice o poezji Marcina Świetlickiego [Describing the world: essays on Marcin Świetlicki’s poetry] (2014), “Zagubiony wpośród obcych”. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider [Lost among strangers. Zygmunt Haupt – author, exile, outsider] (2019). He edited and published Haupt’s correspondence with Jerzy Giedroyc and others associated with “Kultura”

Paweł Panas (1978) – dr hab., Instytut Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zainteresowania badawcze: literatura emigracyjna, proza polska po 1945 roku, epistolografia, semiotyka, autor książek: Doświadczenia religijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (2012), Opisanie świata: szkice o poezji Marcina Świetlickiego (2014), „Zagubiony wpośród obcych”. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider (2019). Opracował i wydał korespondencję Zygmunta Haupta z Jerzym Giedroyciem i innymi osobami z kręgu „Kultury” (J. Giedroyc, Z. Haupt, Listy 1947–1975, Warszawa 2022).