Andrzej Skrendo

Historyk i teoretyk literatury, pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa. Zajmuje się literaturą nowoczesną.

Is an historian and theoretician of literature, employed at the University of Szczeciń in the Institute of Polish and Cultural Studies. He works mainly on contemporary literature.